Gewoon tof!

Algemene voorwaarden:

1. Men kan enkel inschrijven voor een volledige kampweek.
2. De deelnemers kunnen enkel via de website een optie nemen voor een plaats in één of meerdere kampen. U ontvangt dan een uitnodiging tot betaling. Pas na ontvangst van betaling van het volledige bedrag is de inschrijving definitief. Nadat KiDKap de betaling ontvangen heeft, krijgt u via email een inschrijvingsbevestiging.
3. Na ontvangst van het overschrijvingsformulier heeft de deelnemer 15 kalenderdagen om de betaling uit te voeren. De betaling dient 15 dagen voor aanvangst van het kamp ontvangen te zijn. Wanneer de betaling KiDKap niet tijdig bereikt, vervalt automatisch de optie.
4. Annulatie van een kamp:
Indien het kamp reeds betaald werd zijn er 2 mogelijkheden:
In geval van ziekte of ongeval: Uw schriftelijke aanvraag tot terugbetaling moet ons uiterlijk 5 werkdagen na het kamp bereiken, samen met een doktersattest. Het inschrijvingsgeld (excl. 20 euro administratiekosten per kamp) zal na de vakantieperiode teruggestort worden. 
In alle andere gevallen: U laat ons op voorhand schriftelijk weten dat de inschrijving niet kan doorgaan. Wij sturen u een tegoedbon op t.w.v. het inschrijvingsgeld (excl. 20 euro administratiekosten per kamp). De bon kan u gebruiken voor de betaling van een ander kamp binnen het KiDKap aanbod.
6. Alle kampdeelnemers zijn verzekerd tegen lichamelijke ongevallen.
7. KiDKap kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal, verlies en/of schade aan de door de deelnemers meegebrachte persoonlijke voorwerpen of schade aan de accommodatie van de desbetreffende kampplaats.
8. In uitzonderlijke omstandigheden of bij te weinig inschrijvingen kan een kamp geannuleerd worden of veranderen van locatie. Wij zorgen steeds voor een alternatief kamp of betalen u het reeds betaalde inschrijvingsgeld integraal terug. 
9. In uitzonderlijke omstandigheden kan het gebeuren dat een uitstap of activiteit wijzigt. KiDKap zal steeds trachten hiervoor een waardig alternatief te bieden. Een terugbetaling van uw inschrijvingsgeld als gevolg van een programmawijziging binnen het gekozen projectkamp is niet mogelijk. 
10. KiDKap behoudt zich het recht om een deelnemer naar huis te sturen. Wanneer een deelnemer tijdens het kamp door zijn ontoelaatbaar gedrag in overleg naar huis wordt gestuurd, zal het bedrag overeenkomstig het aantal dagen waarop niet deelgenomen is na de vakantieperiode terugbetaald worden (excl. 20 euro administratiekosten per kamp). 
11. Eventuele klachten dienen schriftelijk te gebeuren binnen 5 werkdagen na het kamp.
12. Roken is voor elke deelnemer verboden. 
13. Het vermelde inschrijvingsgeld omvat alle kosten, materiaal, accommodatie, maaltijden, begeleiding, opvang en verzekering.
14. De adresgegevens van de deelnemers komen terecht in het bestand van KiDKap. Deelnemers die dat liever niet hebben, kunnen dit via e-mail laten weten. (wet op de privacy van 8/12/1992) 
15. KiDKap neemt foto’s van de activiteiten en de deelnemers. Deze foto’s kunnen gebruikt worden voor de website, de brochure en publicitaire doeleinden. Indien u niet wenst dat een foto van uw zoon/dochter hiervoor gebruikt wordt, dient u dit via email te melden. Gelieve een foto van uw zoon/dochter toe te voegen, zodat we weten om welke deelnemer het gaat. Uiteraard zullen we dit respecteren. 
16. Door de betaling uit te voeren voor KiDKap bevestigt u de algemene voorwaarden gelezen te hebben en verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.